dimecres, 20 de gener del 2016

Josep Planas Montanyà

El passat dimarts,12 ens deixà el gran fotògraf català Josep Planas Montanyà, nascut a Cardona el 30 d’abril de 1924 i residint a Palma des de l'any 1945 (quan vengué a fer el servei militar). Com recordatori vos remet a una entrada que vaig fer d'ell fa uns cinc anys. Ara falta saber el que passarà amb el seu arxiu fotogràfic i amb les més de 1000 càmeres que tenia a la seva col·lecció particular, esper que les institucions illenques sàpiguen gestionar aquesta herència i no la deixin perdre com quasi ha passat amb l'arxiu fotogràfic den Toni Catany.